หน้าแรก

http://spcweb.obec.go.th/spconline/

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559   0กิโลไบต์ - 2 พ.ค. 2561 01:28 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559‎

เอกสาร/แบบฟอร์ม

 • School-Primary-And-Hight-7.-Summary.pdf   266กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
 • School-Primary-And-Hight-7.-Summary (1).pdf   266กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
 • School-Primary-And-Hight-6.-Evaluate.pdf   536กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
 • School-Primary-And-Hight-5.-Data.pdf   275กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
 • School-Primary-And-Hight-4.-Content.pdf   1691กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch
  ส่ง 8 มิ.ย. 2561 00:19 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน เช่น ให ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2561 00:47 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
  ส่ง 2 พ.ค. 2561 00:23 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • ฉก.ชน.สพฐ. การดำเนินการจัดสอบเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. ออนไลน์ที่เว็บไซต์http://www.spcweb.obec.go.th/spconline/
  ส่ง 19 เม.ย. 2561 22:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • VTR สภานักเรียนไทย 2561
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 01:47 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
http://202.143.139.179/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3976&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&org_images=modules/e-organization/images/1418877529-person.jpg

นาย วิรัตน์  พุทธทองศรี
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 
http://202.143.139.179/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3568&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2&org_images=modules/e-organization/images/1252047965-person.jpg
นางจรีย์พร  พรหมพุทธา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา