หน้าแรก


ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • ฉก.ชน.สพฐ. การดำเนินการจัดสอบเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. ออนไลน์ที่เว็บไซต์http://www.spcweb.obec.go.th/spconline/
  ส่ง โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • VTR สภานักเรียนไทย 2561
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 01:47 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ     ขอเชิญชวนให้โรงเรียนดำเนินการตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ>>>Clickเพลงโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย<<<เกื้อกูล  อาจแก้ว นักว ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 19:35 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • วีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำวีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริม พัฒนา ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2560 00:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • ฉันคือครูแห่งศตววษที่ 21 วีดีโอ>> ฉันคือครูแห่งศตววษที่ 21 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจ ...
  ส่ง 7 พ.ค. 2560 20:52 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
http://202.143.139.179/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3976&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&org_images=modules/e-organization/images/1418877529-person.jpg


นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 
http://202.143.139.179/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3568&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2&org_images=modules/e-organization/images/1252047965-person.jpg

นางจรีย์พร  พรหมพุทธา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »