หน้าแรก


ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
http://202.143.139.179/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3976&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&org_images=modules/e-organization/images/1418877529-person.jpg


นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 
http://202.143.139.179/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3568&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2&org_images=modules/e-organization/images/1252047965-person.jpg

นางจรีย์พร  พรหมพุทธา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »