วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 01:00 ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริการเยี่ยม  เปี่ยมไมตรี  วจีไพเราะ"


                1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
                    ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "season 2"

                2. ผลการคัดกรองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

                3. แจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด ปี 2561