วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 19:28โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 23:09 ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริการเยี่ยม  เปี่ยมไมตรี  วจีไพเราะ

        วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        1.โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
           ในสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต ๑  season ๒” 
        2.การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
           ประจำปีการศึกษา 2561

ĉ
นางนิตยา ยศปัญญา,
6 ธ.ค. 2561 23:10
Comments