วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562

โพสต์15 ม.ค. 2562 18:35โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2562 18:51 ]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริการเยี่ยม เปี่ยมไมตรี  วจีไพเราะ"


            วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
            1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหาร
                 และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                 ประถมศึกษาเลย เขต 1 "SEASON 2"
ĉ
นางนิตยา ยศปัญญา,
15 ม.ค. 2562 18:36
Comments