วาระการประชุมเดือนมีนาคม 2562

โพสต์5 มี.ค. 2562 22:54โดยนางนิตยา ยศปัญญา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 23:17 ]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"บริหารเยี่ยม เปี่ยมไมตรี วจีไพเราะ"

        วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        1. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "SEASON 2"
        2. โครงการขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา"
ĉ
นางนิตยา ยศปัญญา,
5 มี.ค. 2562 23:13
Comments