Home


ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • คู่มือ การปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียน คู่มือ การปฏิบัติงานการจำหน่ายนักเรียนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย 1
  ส่ง โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ส่ง โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • ตัวอย่างแบบส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เอกสารประกอบการพิจารณาส่งต่อนักเรียนฯ                     ๑. บันทึกข้อความ สำหรับนักเรียน และสำหรับผู้ปกครอง    อย่างละ ๒  ฉบับ                     ๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.๑) , ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 00:36 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • การดำเนินงานสภานักเรียน *คู่มือสภานักเรียน*คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมสภานักเรียน*คู่มือจัดกิจกรรมสภานักเรียน
  ส่ง 19 มิ.ย. 2562 23:21 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ. ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.
  ส่ง 3 เม.ย. 2562 23:44 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »