ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ฉก.ชน.สพฐ.

โพสต์โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

http://www.spcweb.obec.go.th

การดำเนินการจัดสอบเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. ออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://www.spcweb.obec.go.th/spconline/

VTR สภานักเรียนไทย 2561

โพสต์7 ก.พ. 2561 01:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว


โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ

โพสต์11 ก.ค. 2560 19:35โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 19:35 ]

    ขอเชิญชวนให้โรงเรียนดำเนินการตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ

เกื้อกูล  อาจแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.เลย 1 ข่าว/ข้อมูล
จักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เลย 1 ข่าว/ข้อมูล

วีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

โพสต์9 พ.ค. 2560 00:48โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 00:57 ]

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำวีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสภานักเรียนให้ต่อเนื่องและยั่งยืน


นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:06โดยนางภคมน หิรัญมณีมาศ

ภคมน หิรัญมณีมาศ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย.1  ข่าว/เอกสาร

MOU การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โพสต์7 มิ.ย. 2559 22:28โดยนางภคมน หิรัญมณีมาศ   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 22:31 ]

mou อำเภอปากชม

1-8 of 8