ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผลการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 00:06โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

ผลการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

แบบรับรองการไม่มีตัวตน (แบบ พฐ. 23)

โพสต์20 ก.ค. 2563 22:53โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์20 ก.ค. 2563 18:44โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2563 19:40 ]

1. คู่มือการประเมินนักเรียน /แบบประเมินนักเรียน
2. คู่มือการประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา/แบบประเมิน
3. คู่มือการประเมินสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/แบบประเมิน

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการประเมินฯ (ให้ท่านคัดลอกลิงค์ด้านล่าง และนำไปค้นหาใน google เพื่อดาวโหลดข้อมูล) 
https://drive.google.com/drive/folders/1YpKMVnZl7fQvk0HICod-6dZdmYcNa_3e?usp=sharing

คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

โพสต์24 มิ.ย. 2563 19:04โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

"คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน
เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร"
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือ "การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563"

โพสต์24 มิ.ย. 2563 02:28โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

"การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563"

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2563 02:20โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:24 ]

ปี พ.ศ. 2563  "เป็นปี สพฐ. ห่วงใย ใส่ใจเด็กนักเรียน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด

โพสต์9 มิ.ย. 2563 02:16โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด
เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี

โพสต์4 มี.ค. 2563 19:09โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

    แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)

1-10 of 35