ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โพสต์10 ม.ค. 2564 19:00โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

เอกสารประกอบการประชุม Conference วันที่ 12 มกราคม 2564
โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

โพสต์6 ม.ค. 2564 20:09โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

        ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เอกสารประกอบการดำเนินงานลูกเสือจังหวัดเลย

โพสต์5 ม.ค. 2564 20:20โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

โดยมีเอกสารประกอบการดำเนินงานลูกเสือจังหวัดเลย ดังนี้
1. ภารกิจงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาค่ายลูกเสือ
2. รายละเอียดการวางแผนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัด

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

โพสต์4 ม.ค. 2564 23:00โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ผลการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 00:06โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

ผลการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

แบบรับรองการไม่มีตัวตน (แบบ พฐ. 23)

โพสต์20 ก.ค. 2563 22:53โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์20 ก.ค. 2563 18:44โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2563 19:40 ]

1. คู่มือการประเมินนักเรียน /แบบประเมินนักเรียน
2. คู่มือการประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา/แบบประเมิน
3. คู่มือการประเมินสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/แบบประเมิน

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการประเมินฯ (ให้ท่านคัดลอกลิงค์ด้านล่าง และนำไปค้นหาใน google เพื่อดาวโหลดข้อมูล) 
https://drive.google.com/drive/folders/1YpKMVnZl7fQvk0HICod-6dZdmYcNa_3e?usp=sharing

คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

โพสต์24 มิ.ย. 2563 19:04โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

"คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน
เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร"
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือ "การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563"

โพสต์24 มิ.ย. 2563 02:28โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

"การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563"

1-10 of 39