ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

โพสต์24 มิ.ย. 2563 19:04โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

"คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน
เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร"
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือ "การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563"

โพสต์24 มิ.ย. 2563 02:28โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

"การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563"

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2563 02:20โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 02:24 ]

ปี พ.ศ. 2563  "เป็นปี สพฐ. ห่วงใย ใส่ใจเด็กนักเรียน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด

โพสต์9 มิ.ย. 2563 02:16โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมยุวกาชาด
เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี

โพสต์4 มี.ค. 2563 19:09โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

    แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)

14 ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.)

โพสต์19 ธ.ค. 2562 22:41โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 22:43 ]

14 ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.)

คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โพสต์11 ธ.ค. 2562 18:57โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

คู่มือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)

โพสต์25 พ.ย. 2562 23:23โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 23:23 ]

เอกสารเพิ่มเติม..... 
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

แนวปฏิบัติการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

โพสต์20 พ.ย. 2562 22:07โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1


1-10 of 31