ข่าวจาก-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

VTR สภานักเรียนไทย 2561

โพสต์7 ก.พ. 2561 01:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว


โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ

โพสต์11 ก.ค. 2560 19:35โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 19:35 ]

    ขอเชิญชวนให้โรงเรียนดำเนินการตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ

เกื้อกูล  อาจแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.เลย 1 ข่าว/ข้อมูล
จักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.เลย 1 ข่าว/ข้อมูล

วีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

โพสต์9 พ.ค. 2560 00:48โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 00:57 ]

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำวีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสภานักเรียนให้ต่อเนื่องและยั่งยืน


ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2

โพสต์6 ก.พ. 2560 20:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2560 19:47 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

สืบเนื่องจากการประชุม Conference เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเทพสถิตย์ สพป.เลย 1
โดย สำนักนโยบายและแผน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพฐ.
ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และศูนย์ ITEC สพป.เลย 1
เรื่อง ชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระยะที่ 2
29 มีค 60ขยายเวลาการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
  หนังสือแจ้ง สพท.


กำหนดการประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1
 • รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง, นาด้วง
 • รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.30 น. โรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคาน, ปากชม และท่าลี่
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง
 2. แบบ นร.01 ของนักเรียนยากจนตามข้อมูลของโรงเรียน (คลิกดาวน์โหลด)
*** ขออภัยเนื่องจากงบประมาณไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้ท่านได้ ขอให้ท่านที่เข้าอบรมช่วยเหลือตัวเองนะครับ

เชิญเข้ากลุ่ม Line คัดกรองนักเรียนยากจน-สพป.เลย 1
 1. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/obec59
 2. URL เข้าใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 3. Facebook Page สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
  “การคัดกรองนักเรียนยากจน” 
 4. ข้อมูลติดต่อผู้นำเครือข่ายข้อมูลระดับภูมิภาค 
 5. Download App

 1. ทุนยากจน
 2. BadeeTVhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.tvpoint.badee&hl=th

© Woralak-Dev Team, Naresuan University.


นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์30 ม.ค. 2560 00:06โดยนางภคมน หิรัญมณีมาศ

ภคมน หิรัญมณีมาศ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย.1  ข่าว/เอกสาร

MOU การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โพสต์7 มิ.ย. 2559 22:28โดยนางภคมน หิรัญมณีมาศ   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 22:31 ]

mou อำเภอปากชม

1-8 of 8