โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย)

โพสต์25 พ.ย. 2562 23:23โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 23:23 ]
เอกสารเพิ่มเติม..... 
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
25 พ.ย. 2562 23:23
Comments