คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

โพสต์24 มิ.ย. 2563 19:04โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
"คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน
เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร"
กระทรวงศึกษาธิการ
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.ค. 2563 00:25
Comments