คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:37โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
1. คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562