แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี

โพสต์4 มี.ค. 2563 19:09โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
    แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
4 มี.ค. 2563 19:09
Comments