ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2

โพสต์6 ก.พ. 2560 20:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2560 19:47 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
สืบเนื่องจากการประชุม Conference เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเทพสถิตย์ สพป.เลย 1
โดย สำนักนโยบายและแผน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพฐ.
ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และศูนย์ ITEC สพป.เลย 1
เรื่อง ชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระยะที่ 2
29 มีค 60ขยายเวลาการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
  หนังสือแจ้ง สพท.


กำหนดการประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1
 • รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง, นาด้วง
 • รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.30 น. โรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคาน, ปากชม และท่าลี่
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง
 2. แบบ นร.01 ของนักเรียนยากจนตามข้อมูลของโรงเรียน (คลิกดาวน์โหลด)
*** ขออภัยเนื่องจากงบประมาณไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้ท่านได้ ขอให้ท่านที่เข้าอบรมช่วยเหลือตัวเองนะครับ

เชิญเข้ากลุ่ม Line คัดกรองนักเรียนยากจน-สพป.เลย 1
 1. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/obec59
 2. URL เข้าใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 3. Facebook Page สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
  “การคัดกรองนักเรียนยากจน” 
 4. ข้อมูลติดต่อผู้นำเครือข่ายข้อมูลระดับภูมิภาค 
 5. Download App

 1. ทุนยากจน
 2. BadeeTVhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.tvpoint.badee&hl=th

© Woralak-Dev Team, Naresuan University.


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
10 ก.พ. 2560 01:14
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
10 ก.พ. 2560 01:14
Ċ
นายประทีป จิตต์งามขำ,
13 มี.ค. 2560 02:26
Comments