ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

โพสต์6 ม.ค. 2564 20:09โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
        ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
6 ม.ค. 2564 20:09
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
6 ม.ค. 2564 20:09
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
6 ม.ค. 2564 20:09
Comments