สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์3 พ.ค. 2561 23:30โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2561 00:47 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน เช่น ให้ความรู้หน้าเสาธงสัปดาห์ละครั้ง จัดบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ตามสมควร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561
Ċ
IMG.pdf
(4474k)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 พ.ค. 2561 23:30
Comments