14 ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.)

โพสต์19 ธ.ค. 2562 22:41โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 22:43 ]
14 ข้อผิดพลาดว่าด้วยการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.)
ĉ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
19 ธ.ค. 2562 22:41
Comments