วีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

โพสต์9 พ.ค. 2560 00:48โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 00:57 ]
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำวีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสภานักเรียนให้ต่อเนื่องและยั่งยืน


Comments