เอกสารประกอบ โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

โพสต์10 ม.ค. 2564 19:00โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
เอกสารประกอบการประชุม Conference วันที่ 12 มกราคม 2564
โครงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
10 ม.ค. 2564 23:51
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
10 ม.ค. 2564 19:00
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
10 ม.ค. 2564 19:00
Comments