กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ก.ย. 2563 00:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf กับ ระเบียบ/กฎหมาย
9 ก.ย. 2563 00:06 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลการคัดเลือกระบบดูแล ประจำปี 2563.pdf กับ ผลการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
9 ก.ย. 2563 00:06 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง ผลการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
27 ส.ค. 2563 00:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพฯ สำหรับผู้ใช้งานระดับโรงเรียน.pdf กับ คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ
27 ส.ค. 2563 00:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพฯ สำหรับนักเรียน.pdf กับ คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ
27 ส.ค. 2563 00:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการติดตั้งโปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.pdf กับ คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ
27 ส.ค. 2563 00:57 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง คู่มือการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ
25 ส.ค. 2563 20:51 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข ภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 ส.ค. 2563 20:47 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข ภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 ส.ค. 2563 20:46 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง ภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 ก.ค. 2563 22:53 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แบบฟอร์รับรองเด็กไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่.docx กับ แบบรับรองการไม่มีตัวตน (แบบ พฐ. 23)
20 ก.ค. 2563 22:53 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง แบบรับรองการไม่มีตัวตน (แบบ พฐ. 23)
20 ก.ค. 2563 19:40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ คู่มือการประเมินนักเรียน.rar จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ Student-6.-Evaluate.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ Student-5.-Data.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ Student-3.-Index.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ Student-2.-Explanation.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-2.-Explanation.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Childhood-5.-Data.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:18 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการประเมินนักเรียน.rar กับ คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-6.-Evaluate.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-7.-Summary (1).pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-5.-Data.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า