กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 พ.ค. 2564 21:01 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ประกาศคณะกรรมการอาหารนม ลว 6 พค 64.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
16 พ.ค. 2564 21:01 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
29 เม.ย. 2564 03:32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 เม.ย. 2564 22:52 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ณัฎฐ์ภรณ์ 01.jpg
15 เม.ย. 2564 22:51 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ณัฎฐ์ภรณ์ 01.jpg กับ Home
15 เม.ย. 2564 22:45 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ณัฎฐ์ภรณ์.jpg กับ Home
15 เม.ย. 2564 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 ม.ค. 2564 22:42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
24 ม.ค. 2564 22:40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ปฏิญญา3.1.jpg กับ นโยบาย : Policy
24 ม.ค. 2564 22:30 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ปฏิญญา1.1.jpg กับ นโยบาย : Policy
24 ม.ค. 2564 22:28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ปฏิญญา1.jpg กับ นโยบาย : Policy
24 ม.ค. 2564 22:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ปฏิญญา.jpg กับ นโยบาย : Policy
24 ม.ค. 2564 21:41 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
24 ม.ค. 2564 21:40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา แก้ไขเรียบร้อย.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
17 ม.ค. 2564 23:25 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ม.ค. 2564 22:24 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ม.ค. 2564 22:18 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ประไพวรรณ.1.jpg กับ บุคลากร : Personel กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ม.ค. 2564 22:13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ม.ค. 2564 22:12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 22:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
17 ม.ค. 2564 22:06 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต เสด็จ.jpg
17 ม.ค. 2564 22:06 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต ปรมาภรณ์.jpg
17 ม.ค. 2564 22:05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต รุ่งอารุณ.jpg
17 ม.ค. 2564 22:05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 อัปเดต นิตยา.jpg
17 ม.ค. 2564 21:54 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ สุชาดา 2.jpg กับ Home

เก่ากว่า | ใหม่กว่า