กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ก.ค. 2563 22:53 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ แบบฟอร์รับรองเด็กไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่.docx กับ แบบรับรองการไม่มีตัวตน (แบบ พฐ. 23)
20 ก.ค. 2563 22:53 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง แบบรับรองการไม่มีตัวตน (แบบ พฐ. 23)
20 ก.ค. 2563 19:40 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ คู่มือการประเมินนักเรียน.rar จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ Student-6.-Evaluate.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ Student-5.-Data.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:32 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ Student-3.-Index.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ Student-2.-Explanation.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-2.-Explanation.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Childhood-5.-Data.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:18 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการประเมินนักเรียน.rar กับ คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-6.-Evaluate.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-7.-Summary (1).pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-5.-Data.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Primary-And-Hight-1.-Cover.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Childhood-7.-Summary .pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Childhood-3.-Index.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20 ก.ค. 2563 19:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ School-Childhood-2.-Explanation.pdf จาก คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
10 ก.ค. 2563 01:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf กับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 01:34 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2563.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2563 00:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางเกื้อกูล อาจแก้ว.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางนิตยา ยศปัญญา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ก.ค. 2563 23:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ นางนุชรินทร์ อันทะระ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure

เก่ากว่า | ใหม่กว่า