กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 พ.ย. 2560 00:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2560-1-studentInAreaList_occasion.xlsx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
12 ต.ค. 2560 19:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
11 ก.ค. 2560 19:35 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ
11 ก.ค. 2560 19:35 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ
11 ก.ค. 2560 19:35 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ 2017-07-12_09-25-02.jpg กับ โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ
11 ก.ค. 2560 19:35 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังการทุกวันพุธ
9 พ.ค. 2560 00:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข วีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560
9 พ.ค. 2560 00:48 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง วีดีโอสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560
7 พ.ค. 2560 20:52 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข ฉันคือครูแห่งศตววษที่ 21
7 พ.ค. 2560 20:51 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 สร้าง ฉันคือครูแห่งศตววษที่ 21
2 เม.ย. 2560 01:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า บุคลากร : Personel
30 มี.ค. 2560 23:51 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
30 มี.ค. 2560 23:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-03-31_13-48-49.png กับ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
30 มี.ค. 2560 23:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-03-31_13-48-02.png กับ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
30 มี.ค. 2560 23:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
26 มี.ค. 2560 01:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือเลือกระบบดูแลฯ ปี 2560 (สถานศึกษา+สพท.)docx.pdf กับ คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
26 มี.ค. 2560 01:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือเลือกระบบดูแลฯ ปี -001.jpg กับ คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
26 มี.ค. 2560 01:03 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
17 มี.ค. 2560 01:43 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
17 มี.ค. 2560 01:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
17 มี.ค. 2560 01:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 001 (27).jpg กับ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
17 มี.ค. 2560 01:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
17 มี.ค. 2560 01:35 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
17 มี.ค. 2560 01:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2
17 มี.ค. 2560 01:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2