วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่โพสต์: Nov 12, 2018 3:28:37 AM

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

"บริการเยี่ยม เปี่ยมไมตรี วจีไพเราะ

วาระการประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต ๑ “season ๒”

2.การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ประจำปีการศึกษา 2561