กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


มีชีวิตชีวา พัฒนาต่อเนื่อง ลือเลื่องคนฮู้ เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยานสู่ความเป็นหนึ่ง

LOEI 1 TO BE 1

การประกวด สื่อคลิปรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษประจำปี 2564

ชนะเลิศ (นักเรียน) โรงเรียนบ้านเพียซำพวิทยาชนะเลิศ (ครู) โรงเรียนบ้านคอนสา


การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา