ประเมิน รร.พระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง จ.สกลนคร