คู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่โพสต์: Jul 21, 2020 1:44:8 AM

1. คู่มือการประเมินนักเรียน /แบบประเมินนักเรียน

2. คู่มือการประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา/แบบประเมิน

3. คู่มือการประเมินสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/แบบประเมิน

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการประเมินฯ (ให้ท่านคัดลอกลิงค์ด้านล่าง และนำไปค้นหาใน google เพื่อดาวโหลดข้อมูล)

https://drive.google.com/drive/folders/1YpKMVnZl7fQvk0HICod-6dZdmYcNa_3e?usp=sharing