คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

วันที่โพสต์: Jun 25, 2020 2:4:25 AM

"คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน

เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร"

กระทรวงศึกษาธิการ