นายวรรณที  ศรีโนนยาง

 รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โทรสาร 042 811 697,โทร. 042 813 112 - 4

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อีเมล์ : Provision@loei1.go.th